Kto je SEO špecialista a čo robí (nerobí)?

SEO bolo, je a stále bude dôležitou súčasťou online marketingu. Ak chcete, aby bola vaša webová stránka správne vyladená a aby ste sa zlepšovali v organických pozíciách vo vyhľadávačoch, určite by ste si mali najať SEO špecialistu, ktorý vám s tým pomôže.

Čo je SEO?

SEO (z anglického slova search engine optimization) je súbor aktivít a techník, ktoré optimalizujú vašu webovú stránku pre vyhľadávače a majú za cieľ zvýšiť organické pozície webovej stránky vo vyhľadávačoch. Stránky s dobre nastaveným SEO majú väčšiu šancu sa vo vyhľadávačoch zobrazovať na prvých pozíciach. Ak vás zaujíma viac informácii o SEO, v tomto článku sa mu venujem podrobnejšie.

Kto je SEO špecialista?

Primárna úloha SEO špecialistu je navrhovať aktivity a zmeny na webovej stránke, aby rástla v organických pozíciách vo vyhľadávačoch. Všetky zmeny by mali smerovať k tomu, aby Google (prípadne iný vyhľadávač) vnímal stránku pozitívne a posúval ju v organických pozíciách vyššie. Všetko však záleží od firemného rozpočtu. Niektoré SEO aktivity sú menej časovo alebo finančne náročné, no sú aj také, ktoré si vyžadujú množstvo vynaloženej energie a financií.

Väčšina návrhov SEO špecialistu sa týka zmien na webe, primárne z hľadiska obsahu, ale častokrát aj z technického hľadiska. Na základe požadovaných zmien SEO špecialista následne úkoluje iných členov tímu, ktorí dané zmeny vykonávajú. V niektorých prípadoch dané zmeny vykonáva on sám.

Dobrý SEO špecialista by mal byť:
 • analyticky typ – SEO špecialista prichádza do kontaktu s množstvom dát. Tie musí vedieť vyhodnotiť a na základe nich určiť ďalšie kroky a aktivity v rámci SEO.
 • strategický typ – musí vedieť určiť akým spôsobom sa dostať k vytýčenému cieľu pomocou SEO aktivít.
 • technicky typ – počas svojej práce vo veľkej miere zadáva úlohy programátorom v rámci rôznych návrhoch zmien na stránke. Nemusí vedieť programovať, no mal by mať v danej oblasti určité vedomosti a prehlaď.
 • podnikateľský pohľad – kroky a aktivity SEO špecialistu majú vo väčšine prípadov za úlohu propagovať produkty, služby alebo priamo spoločnosť. Dobrý SEO špecialista musí mať biznisový pohlaď a orientovať sa v podnikateľskej oblasti.
 • kreatívny typ – týmto bodom sa nemyslí vymýšľanie kreatívnych ideí, textov a obsahu. Mal by byť kreatívny v hľadaní spôsobov ako dosiahnuť požadované výsledky.
 • komunikačne zručný – výsledky, dáta a celú SEO oblasť by mal vedieť zrozumiteľne vysvetliť aj iným členom tímu, ktorí SEO oblasti nerozumejú do takej hĺbky ako on sám. Dôležitá je aj komunikácia s klientom. SEO špecialista musí vedieť výsledky zrozumiteľne interpretovať.

Čo robí?

 • navrhuje SEO stratégiu
 • analyzuje stav webu a odhaľuje jeho nedostatky v rámci SEO. Na to musí ovládať prácu s viacerými SEO nástrojmi.
 • vypracováva analýzu kľúčových slov.
 • zadáva úlohyp programátorom a obsahovým špecialistom (copywriterom) v rámci nastavenej SEO stratégie
 • buduje spätné odkazy v rámci navrhnutej SEO stratégie
 • vyhodnocuje prínos SEO aktivít

Čo nerobí?

 • tvorba grafických bannerov – grafické obrázky alebo bannery (najmä v článkoch) vytvára grafický dizajnér. 
 • programovanie – technické úpravy na webe vykonáva programátor. SEO špecialista mu len pošle požiadavky na zmeny. SEO špecialista nevytvára ani webové stránky, túto aktivitu opäť vykonáva programátor. 
 • písanie textov – Je pravda, že niektorí SEO špecialisti vytvárajú obsah na webe a píšu rôzne texty v rámci webu, no nie je to primárne úloha SEO špecialistu. Túto časť veľakrát deleguje na obsahových špecialistov (copywriterov), ktorým zadáva úlohy a neskôr skontroluje, či vytvorili obsah na základe jeho požiadaviek.

Samozrejme sa môže stať, že niekto bude ovládať vyššie spomenuté veci na dobrej úrovni, avšak je to skôr výnimka ako pravidlo. Sú SEO špecialisti, ktorí cely obsah na webe píšu sami, pripadne implementujú technické zmeny na webe. Jedna sa však už o presah do iných pozícii.

Načo si dať pozor?

To, že pozície v organike nestúpajú rýchlo neznamená, že si SEO špecialista nerobí svoju prácu dobre. Niektoré veci vyžadujú čas a dlhšie budovanie.

Niekedy sa môže stať, že aj napriek množstvu aktivít sa organické pozície zhoršujú. Nemusí to byť vôbec chyba a neschopnosť SEO špecialistu, množstvo vecí totiž ovplyvniť nevie. To, či sa zlepšujú alebo zhoršujú pozície určuje vyhľadávač (napr. Google). SEO aktivity slúžia k tomu, aby sme ho presvedčili, že ste ten najlepší web na hľadanú frázu. Môže sa stáť množstvo nepredvídateľných situácii, ktoré zhoršia pozície v organickom vyhľadávaní alebo klesne organická návštevnosť. Úloha SEO špecialistu je však tieto situácie, čo najskôr identifikovať a navrhnúť nové kroky k zlepšeniu pozícii a vylepšenia stránky.

Neexistuje jediný správny postup. Preto vám môže navrhnúť každý SEO špecialista niečo iné. To, že jeden hovorí, že by sa to malo robiť inak neznamená, že druhý špecialista navrhuje niečo zle.

Dával by som si však pozor na sľuby a rôzne garancie. Hlavne na garancie prvých pozícii za určité obdobie. V SEO sa nedá nič garantovať ani sľúbiť. Nie je to totiž niečo, čo sa dá zapnúť a vypnúť. SEO aktivitami sa snažíte presvedčiť vyhľadávač, že ste tá najlepšia možná voľba na určité kľúčové slová. To môže trvať mesiace až roky, všetko záleží od stavu vášho webu a hlavne od konkurencie. Tá môže tiež vykonávať SEO aktivity a tým zvýšiť náročnosť dosiahnutia dobrých pozícii v organike (spoločne totiž súperíte o rovnaké pozície na rovnaké kľúčové slová).

X