Čo je PPC? Jednoduché vysvetlenie aj s ukážkami

Žijeme v dobe internetu, kde sa do popredia dostáva digitálny marketing. Kvalitná internetová reklama dokáže priniesť vytúžené ovocie pre mnohých ľudí, ktorí na ňu myslia a investujú do nej. Ako správne nastaviť reklamu a kto sa reklamami na internete zaoberá? Pri hľadaní pojmu PPC môžete nájsť PPC kampane, PPC reklamy a PPC špecialistov. Čo to vôbec znamená? Mnoho ľudí, podnikateľov a marketérov si pod pojmom PPC reklama vysvetľuje niečo iné. Poďme si teda tento pojem spolu vysvetliť.

Skratka PPC

PPC je anglickou skratkou a doslova znamená Pay per click. Ak by sme to doslova preložili – platba za kliknutie. Reklama, ktorá funguje na takomto princípe sa nazýva PPC reklama.

Ako už samotný názov hovorí, pri PPC reklame platíte za každé kliknutie na ňu. V rámci reklám na internete existujú aj reklamy, kde firma platí okrem kliknutia za každé zobrazenie, prípadne sú aj iné modely platenia za internetovú reklamu.

Na Slovensku sa pojem PPC reklama často používa aj na iné modely nakupovania reklamy na internete. Toto pomenovanie je v takomto prípade nepresné, nejedná sa už o PPC reklamu, keďže neplatíme za kliknutie. Je to však na Slovensku takto zaužívané (PPC reklama = reklama na internete), preto aj ja veľakrát takto všeobecne nazývam platenú reklamu na internete.

Kde nájdem PPC reklamu?

Medzi najčastejšie formáty tejto reklamy patria reklamy vo vyhľadávaní, bannerové reklamy a mnoho iných. Častokrát sa označujú ako aj reklama na internete, reklama na Google, reklama na Facebooku. Áno, toto všetko sú PPC reklamy.

Google reklama vo vyhľadávaní

Tieto reklamy nájdete v Google, na Facebooku, Instagrame, Zozname a na množstve iných weboch. Ani si to nemusíte uvedomovať, no PPC reklamy nás obklopujú skoro stále, keď si zapnete svoj PC alebo mobil a idete na internet.
Neustálym zvyšovaním využívania internetu dôležitosť online reklamy narastá. V roku 2019 sa celosvetovo investovalo do reklamy na internete až 50,1% celkových nákladov na reklamu (zdroj: www.emarketer.com).

Bannerová reklama

Výhody

Cielenie

Cielenie reklamy znamená, že reklama sa zobrazí len ľuďom, ktorých vy určíte. Zacieliť sa dá na ľudí na základe ich veku, pohlavia, geografickej polohy. Ak sú vašou cieľovou skupinou ženy vo veku 25-34 rokov bývajúce na západnom Slovensku, vďaka PPC reklame zasiahnete iba ich a budete investovať peniaze do reklamy len na zvolenú cieľovú skupinu.

Vďaka PPC reklamám vo vyhľadávaní viete cieliť na ľudí aj podľa toho čo vyhľadávajú. Ste kaderníctvo? Môžete sa ukazovať priamo ľuďom, ktorí v Google hľadajú kaderníctvo vo vašom meste. Ste IT firma, ktorá ponúka programovanie na mieru? Vaša reklama sa môže zobraziť každému, kto v Google tento výraz vyhľadáva.
Takýmto cielením viete zacieliť len na ľudí, čo potrebujete a vďaka tomu minúť svoje peniaze naozaj efektívne

V rámci bannerových reklám môžete cieliť na ľudí podľa ich nákupných úmyslov, na základe toho, čo vyhľadávajú na internete a o čo sa zaujímajú. Nemusíte cieliť plošne na všetkých. Zacielite len na tých, ktorí sa zaujímajú o veci, ktoré môžu súvisieť s vašim podnikaním. Zasiahnete teda tých ľudí, ktorých téma zaujíma a nebudete svojou reklamou obťažovať inú skupinu ľudí, ktorá sa o danú tému nezaujíma.

Dokonca máte možnosť cieliť na ľudí aj na základe ich aktivity na vašej webovej stránke. Takéto cielenie sa volá remarketing a cielite ním na ľudí, ktorí boli na vašej stránke. Už sa vám určite veľakrát stalo, že ste boli na nejakom webe a potom vás jeho bannery prenasledovali po celom internete.

Merateľnosť

Medzi veľké výhody PPC reklám patrí merateľnosť. V porovnaní s billboardami, plagátmi alebo TV reklamou viete odmerať koľkokrát sa reklama zobrazila, koľko dosiahla prekliknutí na váš web a v niektorých prípadoch viete odmerať aj koľko zasiahla ľudí a s akou frekvenciou sa reklamy zobrazovali. Máte presný prehľad, na čo ste minuli vynaložené peniaze a čo ste tým získali.

Jednoduché vypnutie a zapnutie

PPC reklamu viete navyše veľmi rýchlo zapnúť a podľa potreby vypnúť. Nemusíte vybavovať žiadne reklamné plochy na celý mesiac alebo na dlhšiu dobu. Podľa vašej potreby si viete reklamu nastaviť a zapnúť, o pár dní opäť vypnúť. Vedeli by ste si niečo podobné predstaviť s billboardami? Výhodou internetovej reklamy je, že nepotrebujete zabezpečiť žiadnu tlač tisícov kusov plagátov.

Ak potrebujete nečakane podporiť predaj vášho produktu len na týždeň, pri PPC reklame to je možné a viete danú kampaň za pomerne krátky čas zapnúť a po týždni niekoľkými klikmi aj vypnúť.

Tip na článok: 10 vecí na webe, ktoré negatívne vplývajú na PPC reklamy

Nevýhody

Tak ako všetko aj PPC reklamy majú svoje nevýhody. Jednou z nich je, že aby ste ich správne nastavili a spustili, potrebujete mať vedomosti ako ju máte nastaviť, na čo sa zamerať a naopak načo si dať pozor.

Navyše si potrebujete dané vedomosti neustále rozširovať a aktualizovať. PPC reklama sa neustále vyvíja a v spojení s ňou prichádzajú stále rôzne novinky a zmeny. To, čo platilo pred niekoľkými mesiacmi už teraz vôbec nemusí.


Nie je to len o tom kampane zapnúť a nastaviť cielenie. Dôležité je zvoliť správnu stratégiu, vďaka ktorej dosiahnete vytýčené ciele (zvýšenie tržieb, objednávok, nárast počtu klientov, …). Na každý typ biznisu funguje niečo iné. Navyše kampane je potrebné monitorovať, analyzovať a na základe získaných dát optimalizovať. Zlým nastavením kampane môžete prísť o nemalé peniaze a o stratený potenciál.
Na to, aby ste mohli voliť správne rozhodnutia v rámci optimalizácie a aby ste mohli vedieť vyhodnotiť efektivitu PPC reklám, budete musieť ovládať rôzne nástroje a nabrať množstvo skúseností z danej oblasti.

Našťastie tieto veci viete delegovať na PPC špecialistov, ktorý sa tomuto odboru profesionálne venujú.

Kedy sa oplatí mať PPC reklamu?

Odpoveď je jednoduchá. Je to vtedy, ak sa vaša cieľová skupina nachádza na internete. Podľa posledných dát má až 82% domácností na Slovensku internet (zdroj: ec.europa.eu). Je dôležité vybrať si správne kanály, kde budete PPC reklamu využívať. Nie je efektívne využívať všetky kanály, ale len tie najvýkonnejšie. 

Pre niektoré firmy je napríklad reklama na Facebooku veľmi výhodná, no naopak reklama v Google sú len vyhodené peniaze. Na druhej strane, pre niektoré firmy môže byť reklama na Facebooku zbytočná a reklama na Linkedine zase veľmi účinná. Všetko je to o segmente vášho podnikania a nastavenej stratégie.

To, v akej miere  a na akých kanáloch sa oplatí využívať PPC reklamu, by vám mal vedieť odporučiť váš PPC špecialista. 

Najčastejšie využívané PPC systémy na Slovensku

PPC reklamu si viete vytvoriť vo viacerých reklamných systémoch. Nižšie si ukážeme tie najviac využívané na Slovensku.

Google Ads – Asi najviac využívaný reklamný systém. Viete tu vytvoriť reklamu vo vyhľadávaní, obsahovú banerovú reklamu, video reklamy v Youtube, shopping reklamu, Discovery reklamy, kampane pre mobilné aplikácie a lokálne kampane.

Facebook a Instagram reklamy –  Facebook a Instagram patrí medzi najviac využívané sociálne siete na Slovensku. Aktuálne na Slovensku viete zasiahnuť reklamou 2 800 000 ľudí a na Instagrame 1 400 000 ľudí (zdroj: Business Manager). Byť aktívny na týchto sociálnych sieťach je v dnešnej dobe naozaj veľmi dôležité. Avšak upozorňujem, že všetko záleží na vašej cieľovej skupine a zvolenej stratégii. Nie vždy je Facebook a Instagram pre vás vhodný kanál.

Reklamu na oboch sociálnych sieťach viete vytvárať cez Business Manager.

Linkedin Ads

Ďalšia sociálna sieť, ktorá je na Slovensku veľmi využívaná. Aktuálne na nej viete na Slovensku zasiahnuť viac ako 630 000 ľudí (zdroj: Linkedin.com). Sociálna sieť je vhodná najmä pre B2B segment. Viete tu cieliť na ľudí podľa veku, geografickej polohy, pohlavia, na základe ich pracovnej pozície, veľkosti firmy a na základe množstva iných možností. 

Linkedin reklama je častokrát omnoho drahšia v porovnaní s inými systémami, avšak môže veľmi efektívne zacieliť vašu cieľovú skupinu.

Strossle

Ak hľadáte PPC natívnú reklamu, tak najvhodnejším systémom, ktorý poznám je práve Strossle. Ten dokáže nenásilným prirodzeným spôsobom priviesť na váš web ľudí častokrát z veľkých prémiových webov. 

Kanál, ktorý si zvolíte musí zapadnúť do vašej marketingovej stratégie. Ak sa do nej hodí, je naozaj skvelým nástrojom na prinesenie kvalitnej návštevnosti na vašu webovú stránku. 

Ako začať?

V prvom rade si musíte určiť, či a v akej forme a objeme sa PPC reklama hodí v rámci propagácie vášho biznisu. Každá spoločnosť sa nachádza v inom segmente, má iný typ cieľovej skupiny a inú pozíciu na trhu.

Najhoršie, čo môžete urobiť, je si len tak niečo sám nastaviť a skúsiť. Prečo? Kampaň môže byť zle nastavená a prínos PPC reklamy tým môžete zle vyhodnotiť. Už som viackrát počul, že “PPC reklama je neúčinná, nechceme ju …”. To, prečo bola neúčinná, môže mať viacero dôvodov. Kampaň mohla byť zle nastavená, mohli ste zvoliť nevhodné kanály, vaše očakávania od PPC reklamy mohli byť zlé a nevhodné. Budete mať iné ciele a stratégiu v rámci PPC kampaní, ak s touto formou reklamy len začínate a iné ciele a stratégiu budete mať, ak už PPC reklamy využívate dlhší čas.

Odporúčam sa vždy v rámci PPC reklám poradiť s profesionálom, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti a za sebou už množstvo úspešných projektov. PPC reklamu je vždy potrebné na mieru navrhnúť pre váš typ podnikania a na základe vášho postavenia na trhu.

X