SEO case study: Medziročné zvýšenie organickej návštevnosti o 377% (v desaťtisícoch)

Správne zvolené aktivity dokážu priniesť skvelé výsledky a za efektívny vynaložený čas. V tejto case study si ukážeme ako sa nám podarilo výrazne zvýšiť za 12 mesiacov spolupráce návštevnosť z organického vyhľadávania a nie len to! SEO je častokrát skvelá aktivita na budovanie povedomia firmy…

Predstavenie klienta

E-shop www.zelenydom.com sa zameriava na predaj ovocných stromov, okrasných drevín, sadeníc a rôznych iných vecí do vašej záhrady. Klientove ciele boli jednoduché – zvýšiť predaj a zlepšiť postavenie na trhu. Aby sa tak mohlo stať bolo potrebné sa zamerať aj na SEO, ktoré je dôležitá súčasť digitálnej marketingovej stratégie.

Pôvodný stav

SEO aktivity boli takmer nulové. Takmer vôbec sa neriešili žiadne on-page a off-page aktivity, čo bolo vidieť aj na organickej návštevnosti v porovnaní s konkurenciou.

V úvodnom audite sme vyhodnotili najväčšie nedostatky a navrhli najdôležitejšie aktivity pre klienta. Tým najviac zbytočným sme sa vyhli, aby sme pri projekte venovali energiu len do najefektívnejších aktivít.

Naše kroky

Po úvodnom audite nám vyšiel ako najväčší nedostatok linkové portfólio webu. Klientovi sme teda odporučili vykonávať linkbuilding aktivity. Nedostatok sme videli aj v meta title a meta description takmer väčšiny produktových podstránok. Navrhli sme teda atraktívnejšie texty, hlavne sme tu vložili vhodné kľúčové slová (tie tu mnohokrát chýbali). Okrajovo sme klientovi navrhli vytvárať nový obsah na blog, avšak táto aktivita na úvod nebola najdôležitejšia v porovnaní s linkbuildingom. 

Výsledky sa ukazovali po niekoľkých mesiacoch

Linkbuilding aktivity sa vykonávali kontinuálne počas celých 12 mesiacoch. Každý mesiac sme sledovali ako sa pozície vyvíjajú a podľa toho sme vykonávali a upravovali naše aktivity. Tieto dáta boli pre nás veľmi dôležité, lebo sme videli, kde sa nám darí, a kde nedarí a vďaka tomu sme mohli upraviť našu stratégiu. Prvé lepšie a výraznejšie výsledky sa však dostavili až po niekoľkých mesiacoch. Štandardne trvá pri SEO aktivitách dlhší čas kým sa pozície zlepšia, avšak neskôr to má efekt snehovej gule, ktorá sa stále nabaluje.

Za 12 mesiacov SEO aktivít sa počet kľúčových slov v TOP10 zvýšil o 111%.

Ukážka sledovania pozícii. Každý mesiac sledujeme vývoj viac ako 1 000 kľúčových slov. Podľa ich vývoja upravujeme svoje aktivity.

Orgnanická mesačná návštevnosť sa po roku aktivít zvýšila o 377% (aktuálne je v desaťtisícoch mesačne). 
Krásny stúpajúci graf návštevnosti potvrdzuje aj nájstroj Ahrefs

Graf organickej návštevnosti za posledné roky e-shopu Zelený Dom podľa Ahrefs.com

A to nie je všetko. Organická návštevnosť vám nemusí len prinášať objednávky, ale častokrát buduje brand. Pri e-shope Zelený Dom to je krásne vidieť na dátach. Vyhľadávanosť značky v Google sa v mesiaci január a február medziročne zvýšila o 97%.

Graf mesačnej vyhľadávanosti brandového kľúčového slova Zelený Dom. Klient po roku SEO aktivít zaznamenal nárast vyhľadávanosti brandu o 97%

A to všetko vďaka správne zvoleným aktivitám. Samozrejme je tu ďalší obrovský potenciál tie čísla ešte zvýšiť, avšak už by sme museli výrazne zmeniť stratégiu a aktivity. Jeden z prvých krokov je určite redizajn a vylepšenie webu klienta, na ktorom sa už pracuje.

Vyjadrenie klienta

dsdsd

X