Konzultácie

Jednorázové aj dlhodobé

Ako skúsený marketingový freelancer s viac ako 7 ročnými skúsenosťami ponúkam konzultácie v digitálnom marketingu.

Za svoju 7-ročnú prax som poskytol desiatky konzultácii, niektoré z nich aj ako Google Certifikovaný tréner pre Google Ads.

Ak riešite ako firma nejaký problém v digitálnom marketingu, rád sa na to s vami pozriem a spoločne nájdeme riešenie. Moja špecializácia sú PPC kampane a SEO a v rámci tejto kombinácie aj tvorba digitálnych marketingových stratégií.

Moju prácu a moje spísané case studies môžete nájsť tu.

Konzultáciu môžete využiť pri viacerých situáciach. Častokrát ponúkam konzultácie ak:
Potrebujete usmerniť v rámci kampaní, SEO alebo digitálnych marketingových aktivitách
Potrebujete vybrať marketingovú agentúru, freelancera akebo dodávateľa a chcete sa s niekým poradiť
Skladáte team a potrebujete pomôcť s výberom vhodných kandidátov
Skúsenosti Moje zásady Ponuka

Ako konzultant som pôsobil pri viacerých projektoch. Moja hlavná špecializácia je PPC, SEO a digitálne marketingové stratégie. Môžem konzultovať s vami alebo vašim teamom stratégiu a postupy v rámci PPC, SEO aktivít alebo všeobecne v rámci digitálnej marketingovej stratégie.

Viem s vami konzultovať aj výber digitálnych špecialistov do vášho marketingového teamu. Niekoľko rokov som pôsobil ako Head of Performance (teamleader digitálneho oddelenia) v marketingovej agentúre. Mal som na starosti priamo hiring špecialistov, viem vám teda pomôcť aj pri pohovoroch. 

Ak si neviete vybrať dodávateľa služieb alebo agentúru a potrebujete poradiť, ktorá ponuka je najideálnejšia, môžem vám s tým pomôcť. 

Ku klientom som maximálne úprimný, preto ak si klient želá niečo, čo nemá zmysel, tak mu to poviem, aby zbytočne nevyhadzoval peniaze. Každú kampaň prispôsobujem klientovi na mieru.

 

Ak vidím v niečom problém a zlý nápad, upozorním na to. Spoločne s klientami sa snažím zamerať na tie kanály, ktoré im prinášajú reálne výsledky a majú zmysel. Zbytočným a neefektívnym aktivitám sa snažím vyhýbať a tým šetriť klientovi peniaze.

Celková cena konzultácie závisí od dohodnutého objemu prác.

Ponúkam jednorazovú hodinovú konzultáciu a aj mesačný výhodnejší paušál, kde v rámci konzultácii  budeme dlhodobejšie riešiť váš problém.

Kontakt

  • Bratislava
  • info@tomashruby.sk
X