Digitálne marketingové stratégie

Definovanie efektívnych marketingových aktivít

Tvorím digitálne marketingové stratégie za účelom dosiahnutia dlhodobých marketingových cieľov.

Dôraz kladiem najmä na využitie viacerých online marketingových kanálov, tzv. multichannel marketing.

Čo môžem pre vás urobit?

Navrhnúť digitálnu marketingovú stratégiu na základe stanoveného rozpočtu, cieľov a segmentu firmy. Zameriavam sa výlučne na PPC, SEO a webovú analytiku
Definovať ciele v rámci online marketingových aktivít, na ktoré sa vám naozaj oplatí zamerať

Čo nerobím:  Nevytváram obchodnú ani všeobecnú marketingovú stratégiu. Špecializujem sa len na stratégie v rámci PPC, SEO a webovej analytiky. 

Zameranie Moje zásady Prečo stratégia?

V rámci navrhovania a budovania marketingových stratégií sa primárne zameriavam na digitálne aktivity. 

S klientom si najprv určíme reálne ciele, na základe ktorých navrhnem cestu (stratégiu). 

Tá musí byť jasne a zrozumiteľne definovaná s rozumným výberom kanálov. Nie každá firma potrebuje pre svoj marketing využívať každý kanál. 

Ku klientom som maximálne úprimný, preto ak si klient želá niečo, čo nemá zmysel, tak mu to poviem, aby zbytočne nevyhadzoval peniaze. Každú kampaň prispôsobujem klientovi na mieru.

Ak vidím v niečom problém a zlý nápad, upozorním na to. Spoločne s klientami sa snažím zamerať na tie kanály, ktoré im prinášajú reálne výsledky a majú zmysel. Zbytočným a neefektívnym aktivitám sa snažím vyhýbať a tým šetriť klientovi peniaze.

Mať definovaný cieľ a víziu spoločnosti častokrát nestačí. K vytýčenému cieľu je potrebné sa aj dostať.

K tomu slúži stratégia. Tá ma zadefinovať plán a kroky ako ciele spoločnosti dosiahnuť. 

Vedeli ste, že Facebook alebo Linkedin nie je vhodný pre každý typ biznisu? Prípadne by SEO bolo pre vašu firmu vyhadzovanie peňazí do vzduchu?

Digitálna marketingová stratégia určí aký typ kanálov a marketinových aktivít je vhodný pre váš biznis, aby ste vďaka nim dosiahli vaše vytýčene ciele.

Kontakt

  • Bratislava
  • info@tomashruby.sk
X