TIP na PPC optimalizáciu: TOP Google Ads publiká

Tento článok je vhodný pre juniornejších alebo menej skúsených MID PPC špecialistov.

V rámci spravovania Google Ads kampaní je veľmi veľa možností ako optimalizovať a vylepšovať kampane. Jedná z mojich metód, ktorú niekedy používam je taktika, ktorá sa zameriava na publiká.

Kedy ju využívam?

Hodí sa ju využiť len za určitých podmienok, no pri správnom nastavení a využití dát vďaka nej môžeme naozaj výrazne zefektívniť výkonnosť našich kampaní.

Princíp celej optimalizácie je postavený na tom, že chceme vytiahnuť tie najefektívnejšie publiká do samostatnej kampane alebo kampaní. A do nich samozrejme alokovať väčšinu budgetu. Výsledok optimalizácie by malo byť, že naše finančné prostriedky míňame v najefektívnejších nastaveniach.

Využívam ju najčastejšie pri searchových kampaniach. Dôležité je, aby kampane už bežali nejakú dobu, optimalizácia je ideálna ak už máme v účte nejakú históriu. Ak máme úplne nový účet, ideálne aby kampane bežali niekoľko mesiacov. Musíme totiž nazbierať nejaké prvotné dáta, aby sme zistili ako sú na tom kampane z hľadiska výkonu (odkiaľ prichádzajú konverzie a za akú cenu).

Ak už máme prvotné dáta, vložíme do searchových kampaní rôzne publiká – podľa záujmov a nákupných úmyslov (nastavené ako pozorovanie). Ideálne je tam vložiť, čo najviac rôznych publík, aby sme neskôr vedeli vybrať naozaj tie najefektívnejšie. Teraz už len musíme čakať kým sa nám nazbierajú dáta o výkonnosti publík.

Kedy vyhodnotiť ich výkonnosť?

Záleží to hlavne od budgetu, ktorý míňate a teda aj od dát, ktoré získate (čím vyšší budget, tým viac sa zobrazuje reklama a máte omnoho viac dát). Ja osobne však ďalší krok v rámci tejto optimalizácie riešim približne o 1-3 mesiace.

V daľšom kroku si teda vyhodnotíme výkonnosť publík. Pozriem sa odkiaľ prichádzali konverzie a v akej cene. Vyberiem približne 3-5 TOP publík a vytvorím rovnaké searchové kampane, kde zacielim len na dané top publiká. V pôvodných kampaniach samozrejme tie TOP publiká vylúčim, aby sa ľuďom, čo spadajú pod tie publiká ukazovali naše nové kampane.

Publiká treba neustále analyzovať

Na základe tejto optimalizácie by teda mali mať lepšiu výkonnosť naše nové kampane s TOP publikami. Nemusí to byť však vždy pravda, výkonnosť určitého publika sa môže po čase zmeniť, preto tu moja optimalizácia nekončí, ale častokrát výkonnosť publík naďalej sledujem a publiká častokrát vymieňam (menej efektívne za viac efektívne). Prípadne ešte vytiahnem z TOP publík, ďalšie TOP publiká a tým ešte zúžim zacielenie.

Kedy najčastejšie využívam takýto typ optimalizácie?

  • mám obmedzený budget
  • budget je však dostatočý na to, aby sme mali väčší objem dát na vyhodnotenie publík
  • kampane sú dlhodobé (na viac ako rok). Pri krátkodobých (na pár mesiacov) takáto optimalizácia nemá zmysel.

Aké sú výhody?

  • väčšiu časť budgetu viem alokovať do tých naozaj najviac performujúcich nastavení a získať tak lepšie výsledky
  • v prípade zníženia budgetu na projekt, viem TOP kampane nechať zapnuté a menej efektívne vypnúť.

Postup

  • nastaviť segmenty publika ako pozorovanie do kampaní
  • po nejakej dobe (približne 1-3 mesiace) zanalyzovať, ktoré sú TOP performujúce publiká.
  • TOP performujúce publiká umiestniť do samostatných kampaní a v predošlých kampaniach ich vylúčiť
  • Publiká naďalej monitorovať a po nejakej dobe upraviť na základe ich výkonností.

X