Ostatné

Falošné konkurenčné výhody

Nastavoval som už množstvo rôznych digitálnych kampaní a navrhoval desiatky digitálnych marketingových stratégii, no častokrát, keď som sa spýtal aká je konkurenčná výhoda firmy / tovaru / služby som dostával ako odpovede falošné konkurenčné výhody. Spomenuté výhody boli väčšinou veci, čo mala každá druhá konkurencia, prípadne to boli prázdne frázy alebo veci, čo boli povinné […]
Read More
X