Online marketing

Marketing nie je len o propagácii. Čo reálne najviac zvyšuje predaj?

Kampane nefungujú, predaje klesajú a vaše aktivity nemajú efekt. Kde môže byť problém? Toto sú veci, ktoré rieši väčšina marketérov a hlavne podnikateľov. Veľká časť z nich sa však častokrát zameriava na nepodstatné veci. Stretol som sa s tým už veľakrát za moju viac ako 7-ročnú prax. Marketing pozostáva zo 4P – price, product, promotion, […]
Read More
X