Tomáš Hrubý

Ako udeliť prístup do Business Managera

Návod ako udeliť prístup agentúre, freelancerovi alebo členovi vášho teamu do Business Managera bez nutnosti niekomu zadávať vaše prihlasovacie údaje. Sú dva spôsoby ako sa prístupy dajú udeliť, prvý je prepojenie vášho Business Managera s iným Business Managerom (odporúčam využiť pri agentúrach alebo freelanceroch). A druhý je pridanie užívateľa priamo do vášho Business Managera (odporúčam […]
Read More

Ako udeliť prístup do Google Tag Managera (GTM)

Tento návod sa zaoberá udelením prístupu do Google Tag Managera (v skratke GTM). Nemusíte nikomu zadávať vaše prístupové údaje a heslo. Týmito krokmi pridáte do účtu vášho kolegu, marketingovú agentúru alebo freelancera. Tento návod počíta s tým, že už máte vytvorené konto v GTM. NÁVOD Prihlásime sa do vášho Google Tag Manager účtu. Ak máte […]
Read More

Ako udeliť prístup do Google Ads

V rámci tohto návodu si ukážeme ako pridať nových užívateľov do vášho Google Ads účtu. Sú dva spôsoby ako to urobiť a nemusíte nikomu dávať vaše prístupové meno a heslo. Prvým spôsobom je udelenie prístupu cez MCC a druhým je klasické zadanie e-mailu do zoznamu užívateľov, ktorí sa môžu prihlásiť do vášho Google Ads účtu. […]
Read More

Ako udeliť prístup do Google Analytics

V tomto návode si ukážeme ako udeliť prístup do vášho Google Analytics účtu niekomu inému (kolegovi, marketingovej agentúre, freelancerovi, konzultantovi, …). Určite nikomu nemusíte dávať svoje prístupové meno a heslo do vášho Google Analytics konta (tie by mali ostať len u vás a dostatočne zabezpečené). V tomto návode už počítame s tým, že Google Analytics […]
Read More
X